dongfeng 3 chân

Bán không lợi nhuận xe tải Hyundai 1T49 thùng kín có khoang lái rộng rãi, bảo hành chính hãng

Bán không lợi nhuận xe tải Hyundai 1T49 thùng kín có khoang lái rộng rãi, bảo hành chính hãng

Bán không lợi nhuận xe tải Hyundai 1T49 thùng kín có khoang lái rộng rãi, bảo hành chính hãng. Tiếp nối thành công của dòng xe tải nhẹ Hyundai H100, Đầu năm 2018 nhà máy Hyundai Thành Công chính thức